AMIROWICZ Kajetan

AMIROWICZ Kajetan(1862-1935) generał brygady Wojska Polskiego, zmarły w Krynicy
Urodził się 24.04.1862 w Tyśmienicy, pow. Tłumacz (obecnie Ukraina). Absolwent gimnazjum w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie) i seminarium nauczycielskiego.

Przebieg służby

W latach 1884-1918 służył w armii austriackiej. Absolwent szkoły oficerskiej w Wiedniu. Awanse na stopnie wojskowe: 1886 – chorąży, 1913 – major, 1915 – podpułkownik, 1918 – pułkownik. Odznaczony m.in. Orderem Franciszka Józefa (III klasy).

W Wojsku Polskim od października 1918 r., początkowo jako dowódca garnizonu Tarnów. Od czerwca 1919 r. w Warszawie, tam członek komisji ds. opracowania regulaminu dyscyplinarnego WP, członek Rady Wojennej, kierownik Oddziału V Dowództwa Okręgu Generalnego Warszawa i członek komisji rehabilitacyjnej przy tamtejszym DOGen. W stan spoczynku przeniesiony w maju 1921 r. W 1922 r. otrzymał stopień tytularnego gen. bryg. Zmarł w Krynicy, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

(IrP)

Źródła

Piotr Stawecki „Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994

Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski „Generałowie Polski niepodległej” Editions Spotkania, Warszawa 1991

Fot.: http://wiki.ormianie.pl/index.php/Plik:K_Amirowicz_gen.jpg