AMEISEN(OWA) Zofia

(1897-1957)

Profesorka historii sztuki pochodząca z Nowego Sącza.

Urodzona 31 maja 1897 r. w Nowym Sączu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 1921 r. uzyskała tytuł doktora.

Pracownica merytoryczna Biblioteki Jagiellońskiej: kierowniczka działu zbiorów graficznych i kartograficznych oraz kustoszka, od 1955 r. z tytułem profesora nadzwyczajnego, a od 1959 r. prof. zwyczajnego. Znawczyni europejskiego malarstwa miniaturowego i ikonografii biblijnej. Autorka prac naukowych, w tym „Inkunabuły graficzne Bibljoteki Jagiellońskiej” (1924), „Bibliografia drzeworytnictwa” (1936) oraz „Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej” (1958).

Po wybuchu II wojny światowej ewakuowana do Łucka na Wołyniu (obecnie Ukraina). Potem przebywała na Huculszczyźnie, gdzie po wkroczeniu Niemców, którzy rozpoczęli eksterminację tamtejszych Żydów, cudem ocalała z opresji razem z poślubionym w 1923 r. mężem – dalekim kuzynem Aleksandrem Ameisenem (1891-1961), lekarzem-dermatologiem i szachistą, z którym następnie wydostali się do Rumunii, gdzie uzyskali paszporty szwajcarskie i do końca wojny znaleźli schronienie m.in. w klasztorze w Bukareszcie. Po wojnie, w czasie której Zofia straciła rodziców i siostrę, Ameisenowie wrócili do Krakowa do poprzednio wykonywanych zajęć.

Zmarła 25 grudnia 1957 r. w nowohuckim szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, pochowana tamże na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej. Posiadaną przez siebie kamienicę przy ul. Jagiellońskiej 30 w Nowym Sączu zapisała macierzystemu UJ.

(IrP)

Źródła

Lech Kalinowski – „Droga do Rumunii” na www.szachowavistula.pl

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000

„Encyklopedia Gazety Wyborczej” – tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, przebiegle nie podano rocznika wydania, ale wiadomo, że 2005

www.sejm-wielki.pl

www.sztetl.org.pl