ADAMOWICZ Zbigniew

Uczestnik konspiracji antyniemieckiej na Sądecczyźnie.

W latach 1942-44 pod pseudonimem Norwid komendant Armii Krajowej w obwodzie Nowy Sącz (kryptonimy Świsłocz, Oset). Mieszkał w willi Orlęta w Piwnicznej. Przeniesiony w Góry Świętokrzyskie.

Jego żona nieznanego imienia brała udział i zginęła w powstaniu warszawskim w 1944 r.

(IrP)

Źródło

„Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988