ADAMCIO Leopold

(1904-1978)

Oficer Wojska Polskiego walczący na Sądecczyźnie.

Urodzony 18 grudnia 1904 r. w Przemyślu w rodzinie nauczyciela. Absolwent II Państwowego Gimnazjum w Przemyślu z 1924 r. oraz historii i geografii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie z 1929 r.

Nauczyciel w szkołach średnich w Przemyślu, w latach 1930-31 w Żółkwi (obecnie Ukraina), 1932-34 w Chełmży, 1934-35 w Toruniu, 1935-39 w Równem (obecnie Ukraina).

Skaut i harcerz, w 1918 r. współzałożyciel Harcerskiego Klubu Sportowego Czuwaj Przemyśl, a potem także Harcerskiego KS we Lwowie, komendant hufców Związku Harcerstwa Polskiego w Żółkwi i Chełmży, od 1937 r. komendant Chorągwi Wołyńskiej.

W 1918 r. brał udział rozbrajaniu wojsk austriackich w Przemyślu, potem w walkach z Ukraińcami o Przemyśl, Lwów i Małopolskę Wschodnią. W latach 1929-30 odbył przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Nisku. Zmobilizowany w marcu 1939 r., uczestnik wojny obronnej z Niemcami we wrześniu 1939 r. jako dowódca plutonu i adiutant w batalionie piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza, wchodzącym w skład 2. Brygady Górskiej „Nowy Sącz” w Armii Karpaty, walczącej w okolicach Krościenka n/Dunajcem, Starego Sącza, Grybowa, Przemyśla i Lwowa.

Po klęsce wrześniowej członek tajnego harcerstwa we Lwowie, od grudnia 1939 r. pierwszy zastępca komendanta Szarych Szeregów w Polski wschodniej, od marca 1940 r. komendant całego tego obszaru. Aresztowany przez władze radzieckie w maju 1940 r., zwolniony z więzienia Brygidki we Lwowie w czerwcu 1941 r. Od 1942 r. zastępca szefa oddziału II (wywiadu) komendy obszaru Lwów Armii Krajowej. Pseudonimy: Julian, Karol, Mieczysławki, Romanowski.

Awanse: 1932 – podporucznik, 1939 – porucznik, 1943 – kapitan.

Po II wojnie światowej: nauczyciel w gimnazjum handlowym w Przemyślu, od 1946 r. dyrektor Państwowego Gimnazjum i Liceum w Wałbrzychu, od 1950 r. dyr. Technikum Handlu Zagranicznego i Technikum Statystycznego w Gdyni. Od 1966 r. na emeryturze.

Odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 1 lipca 1978 r. w Gdyni.

(IrP)

Źródło

Grzegorz Mazur, Jerzy Węgierski – „Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny”, Wydawnictwo Unia, Katowice 1997